« Harte Schale, weicher Kern » infoMann op Besuch beim Wort

Fir den internationalen Männerdag 2023, war den Responsablen vum infoMann, Walid Megharbi, op Besuch beim Wort.

hei ass den Artikel:

Artikel Wort 2023

© 2023 Mediahuis SA. – Luxemburger Wort – 27.11.2023 –Journaliste : Jean-Philippe Schmit – Photo : Chris Karaba – Tous droits réservés – Des licences d’utilisation de droits d’auteur peuvent être obtenues à travers www.luxorr.lu

 

Méi Artikelen