Eis Ekipp

Sally Geschwindt

Responsabel, éducatrice graduée 

Kathrin Jacobs

Psychologin, systhemesch Beroderin

Michael Ferreira Rosado

Éducateur gradué

Tanja Weis

Éducatrice graduée 

Romaine Schmit

Éducatrice diplômée

Lynn Majerus

Éducatrice diplômée

Tanja Atten

Sekretairin

Lena Schiel

Éducatrice diplômée